Державний навчальний заклад "Шумське професійно-технічне училище"

     Методичні комісії
     Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу.

    Методичний кабінет оснащено комп’ютером, який підключено до мережі Internet, багатофункціональним пристроєм, принтером.
  Методична тема, над якою працює училище : «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технологій”».
 
    Методична робота на навчальний рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за минулий рік у вигляді самостійного розділу плану училища.

    Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану який затверджено на засіданні педагогічної ради. Педагогічна рада визначає основні напрямки, завдання та форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу. З питань, які       обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців а також осіб що здійснюють контроль за їх виконанням.
 
    В училищі працює 7 методичних комісій:

 викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання професій «Кухар, кондитер», голова – Л.М. Дзьоба;
 викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання професій «Муляр, штукатур, маляр», голова - О.І Остап’юк; викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання професій «Перукар, манікюрник», голова –І.М. Верещинська;
 викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання професій «Тракторист-машиніст, водій автотранспортних засобів», голова - М.В Поліщук; викладачів суспільно – гуманітарних дисциплін, голова - Л.Г. Лівар;
 викладачів предметів природничо-математичного циклу, фізичної культури, «Захисту Вітчизни», голова – Т.Ф Гук;
 класних керівників, майстрів виробничого навчання, голова - М.І Торган   Розроблені плани роботи методичних комісій на рік, на підставі індивідуальних планів методичної роботи педпрацівників визначений графік взаємо відвідування занять теоретичного та виробничого навчання, теми написання методичних розробок. Засідання методичних комісій проводяться щомісячно, всі   протоколи засідань є в наявності та ведуться відповідним чином.

   Педагогічні працівники навчального закладу постійно беруть участь в організації та проведенні обласних семінарів – практикумів.

   Кожний рік в навчальному закладі проводиться вивчення системи роботи педагогічних працівників, котрі атестуються. З кожної професії, а також із загальноосвітніх предметів в навчальному закладі проводяться тижні професій та предметні тижні.

   Планом проведення предметних та професійних тижнів передбачено:
 випускник стіннівок; проведення відкритих уроків та позаурочних заходів;
 конкурси професійної майстерності; профорієнтаційні міроприємства.

   Плани проведення предметних тижнів затверджують голови методичних комісій.

   За графіком проводяться відкриті уроки викладачів і майстрів виробничого навчання.

   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 - організаційно-методичне забезпечення програм розвитку навчального закладу;
 - удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;
 - забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів;
 - розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників через сучасні освітні технології;
 - впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та виробничих технологій;
 - пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та виховання учнівської молоді;
 - інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази;

   ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 – дослідження діяльності педагогів;
 – надання практичної методичної допомоги педагогічним працівникам;
 – узагальнення та впровадження педагогічного досвіду;
 – методичне забезпечення навчально-виробничого процесу;
 – науково-методичне забезпечення нового змісту професійно-технічної освіти;
 – проведення аналізу діяльності педагогів.
 
   ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 – педагогічна рада;
 – інструктивно–методична нарада;
 – засідання методичних комісій;
 – психолого-педагогічний семінар;
 – Школа передового досвіду;
 – відкриті уроки;
 – предметні тижні;
 – випуск методичних бюлетенів;
 – педагогічні читання;
 – Школа молодого спеціаліста.